Castors i Llúdrigues

Qui som?

L’etapa de CASTORS/LLÚDRIGUES és l’etapa d’iniciació a l’estil de vida escolta, durant la qual el nen/a intueix i comença a descobrir les actituds i valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció.

La unitat de castors i llúdrigues és la CAMADA. Aquesta està formada per nens i nenes de 8 a 10 anys així com del propi KRAAL DE BRANCA.

La Camada es subdivideix en grups. Cada un d’aquests grups rep el non de COLLA. Les Colles són rotatives (trimestralment) i serveixen per organitzar activitats puntuals: petits treballs i jocs.

La responsabilitat del bon funcionament de la Camada és compartida amb el Kraal de branca i coordinada i assumida pel Cap de Branca.

L’evolució del nen/a la segueix el Kraal de la Branca en reunions periòdiques de Consell, coincidint amb les etapes del progrés. Aquesta evolució es veurà reflectida en les fitxes de seguiment que complementaran quan calgui. Les revisions es faran d’acord amb els objectius fixats en el progrés de cada etapa.

El seu LEMA és: RIU AMUNT!!

Calendari

Octubre

06-07
Activitat de matí
13-14
Lliure
20-21
Activitat de matí
27-28
Excursió 1 dia

Novembre

03-04
Lliure
10-11
Activitat de matí
17-18
Activitat de matí
24-25
Excursió de 2 dies

Desembre

01-02
Activitat de matí
8-09
Lliure
15-16
Pessebrada
27-30
Excursió de Nadal

Gener

12-13
Activitat de matí
19-20
Activitat de matí
26-27
Activitat de matí

Febrer

02-03
Excursió 1 dia
09-10
Activitat de matí
16-17
Lliure
23-24
Excursió 1 dia

Març

02-03
Lliure
09-10
Activitat de matí
16-17
Activitat de matí
23-24
Excursió 2 dies
30-31
Activitat de matí

Abril

06-07
Activitat de matí
13-16
Koatí

Abril

27-28
Activitat de matí

Maig

04-05
Pelegrinatge
11-12
Activitat de mati
18-19
Activitat de mati
25-26
Activitat de mati

Juny

01-02
Excursió 1 dia
08-09
Lliure
15-16
Activitat últim dia

Juliol

08-21
Campaments

Objectius del trimestre

Escoltisme

  • Participar més activament a les activitats.
  • Portar la camisa i el fulard.
  • Aprendre les contrasenyes i apliacar-les.
  • Saber qui és Baden Powell i que és el CMS.

Natura

  • Respectar l’entorn que ens envolta.
  • Interessar-se per la flora i la fauna que ens rodeja.
  • Comprometre’ns amb el reciclatge.

Fe

  • Respectar els moments de reflexió.
  • Aprendre i aplicar els valors de l’escoltisme.

Kraal de monitors


Alejandro González

Anna Salles

Arnau Perez

Edu González
castors@aech.cat

Fotos